Thanh Hoá gia hạn cho 36 dự án thuộc khu kinh tế Nghi Sơn | Tin bất động sản 24h

[ad_1]

Cụ thể, UBND tỉnh đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện đối với 1 dự án đến hết ngày 31/3/2022; gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện đối với 25 dự án đến hết ngày 30/6/2022 và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện đối với 10 dự án đến hết ngày  30/9/2022. 

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư của 36 dự án trên khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục và khởi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành dự án theo quy định; thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo trình tự, thủ tục quy định.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Thanh Hoá, năm 2021, khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh này đã thu hút mới 35 dự án, bao gồm 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.874 tỷ đồng, 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 84 triệu USD. 

Tính đến hiện tại, Thanh Hoá đã thu hút được 604 dự án đầu tư trong nước và 63 dự án đầu tư nước ngoài. Riêng tại Khu kinh tế Nghi Sơn có 264 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư 145.929 tỷ đồng, vốn thực hiện 59.158 tỷ đồng và 20 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12.794 triệu USD, vốn thực hiện là 11.218 triệu USD…  

Trong năm 2021, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã lập và trình phê duyệt 5 đồ án quy hoạch phân khu trong khu kinh tế Nghi Sơn; triển khai hoàn thành một số dự án đường giao thông bằng nguồn vốn ngân sách như: Đường Bắc Nam 2; Đường Đông Tây, Đường Đông Tây 4… 

Ban quản lý tiếp tục hỗ trợ một số dự án lớn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và triển khai đảm bảo tiến độ như: Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn, Nhà máy gang thép Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Cảng tổng hợp Long Sơn, Nhà máy xi măng Long Sơn, Nhà máy xi măng Đại Dương…

https://cafef.vn/thanh-hoa-gia-han-cho-36-du-an-thuoc-khu-kinh-te-nghi-son-20220218145538245.chn[ad_2]

#Thanh #Hoá #gia #hạn #cho #dự #án #thuộc #khu #kinh #tế #Nghi #Sơn