Thanh tra Bộ Xây dựng “điểm tên” 03 dự án cao tầng sai phạm tại quận Cầu Giấy | Tin bất động sản 24h

[ad_1]

03 dự án được Thanh tra Bộ Xây dựng “điểm tên” với hàng loạt sai phạm bao gồm: Dự án tại ô đất N17, N18 Lê Văn Lương của Công ty Cổ phần thương mại Ngôi nhà mới (gọi tắt là Dự án của Công ty Ngôi Nhà mới); Dự án Trung tâm thương mại khách sạn văn phòng và căn hộ cho thuê MB Grand Tower (gọi tắt là Dự án MB Grand Tower) và dự án Trụ sở làm việc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng tại ô đất N19.1 (gọi tắt là Dự án trụ sở Tổng Công ty 319).

Cụ thể, tại Dự án của Công ty Ngôi Nhà mới, Kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm về quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt:

Năm 2016, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt ô đất của dự án có chức năng là nhà ở chung cư phục vụ tái định cư. Tuy nhiên, đến năm 2017, UBND Thành phố Hà Nội ban hành các văn bản chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (tại các Văn bản: Số 2002/UBND-ĐT ngày 28/4/2017, số 700/TB-UBND ngày 10/7/2017).

Thanh tra Bộ Xây dựng khẳng định việc ban hành các văn bản chấp thuận nêu trên là sai quy hoạch chi tiết được duyệt, vi phạm khoản 1 Điều 61 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Thanh tra Bộ Xây dựng “điểm tên” 03 dự án cao tầng sai phạm tại quận Cầu Giấy - Ảnh 1.

Dự án MB Grand Tower địa chỉ tại 65 Lê Văn Lương có hàng loạt sai phạm như thay đổi mục đích sử dụng đất dự án, tăng số tầng cao, tăng mật độ xây dựng.

Tại Dự án MB Grand Tower có địa chỉ tại 65 Lê Văn Lương và Dự án trụ sở Tổng Công ty 319, Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ những sai phạm gồm: điều chỉnh quy hoạch xây dựng thay đổi mục đích sử dụng đất dự án, tăng số tầng cao, tăng mật độ xây dựng… thuộc các trường hợp không được điều chỉnh, không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Vi phạm Điều 29 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 3 Phần 6 Thông tư số 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Hai dự án này cũng có hành vi điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền vi phạm Điều 3, khoản 2 Điều 5, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Quyết định số 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND Thành phố Hà Nội; Điều 52 và điểm b khoản 3 Điều 35 Luật quy hoạch đô thị năm 2009, cụ thể:

Dự án MB Grand Tower nằm trên ô đất 7.3-QĐ được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ – Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 có chức năng là đất an ninh quốc phòng, định hướng mục đích kinh tế, có mật độ xây dựng 39%, hệ số sử dụng đất 6,32 lần, tầng cao trung bình 16,2 tầng.

Nhưng đến năm 2008, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Tờ trình số 563/TTr-QHKT ngày 13/10/2008 và được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận quy hoạch định hướng điều chỉnh thành trụ sở, văn phòng cao 21 tầng (tại Văn bản số 3362/UBND-GT năm 2008). Kết luận Thanh tra nêu rõ việc điều chỉnh trên vi phạm Điều 29 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 3 Phần 6 Thông tư số 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Cũng tại dự án này, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Văn bản số 3841/QHKT-P8 ngày 18/9/2014 thỏa thuận khối đế cao 5 tầng, mật độ xây dựng 45%, khối tháp cao tối đa 25 tầng, mật độ 39%. Việc điều chỉnh này của Sở Quy hoạch – Kiến trúc là vượt thẩm quyền.

Tại Dự án Trụ sở Tổng công ty 319 nằm trên ô đất 5.6-QĐ được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ – Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 là đất quân đội, mật độ xây dựng 39,6%, tầng cao 12 tầng. Nhưng đến năm 2008, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Tờ trình số 563/TTr-QHKT ngày 13/10/2008 và được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận quy hoạch định hướng điều chỉnh ô đất 5.6-QĐ từ cao 12 tầng thành 18 tầng (tại Văn bản số 3362/UBND-GT). Việc điều chỉnh tại dự án này cũng vi phạm Điều 29 Nghị định số 08/2005/ND-CP, khoản 3 Phần 6 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đến năm 2010, Dự án Trụ sở Tổng công ty 319 lại tiếp tục được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận TMB, PAKT với số tầng cao là 6, 17, 21 tầng (chưa bao gồm 01 tầng mái và 02 tầng hầm) tại Văn bản số 4036/QHKT-P1 ngày 07/12/2010. Việc điều chỉnh quy hoạch này đã không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Mặt khác, tại Văn bản chấp thuận trên cũng ghi số tầng cao sai QCXDVN, quy định là 22 tầng, vi phạm khoản 1.3 9 Điều 1.3, Mục 1 QCXDVN 03:2009/BXD.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch – Kiến trúc theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm tại các dự án này.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 về việc thanh tra Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư dự án, công trình, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nhiều sai phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tăng mật độ xây dựng, tăng số tầng cao trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý theo quy hoạch được duyệt tại nhiều dự án trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đã được Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận.[ad_2]

#Thanh #tra #Bộ #Xây #dựng #điểm #tên #dự #án #cao #tầng #sai #phạm #tại #quận #Cầu #Giấy