Xem ngày làm bếp, đặt bếp hợp tuổi năm 2022 | Phong thủy nhà đất

[ad_1]

Nhà bếp là nơi nấu ăn, là nơi hâm nóng, gắn kết tình cảm cho cả gia đình và bạn bè. Vậy nên khi làm, sửa hoặc đặt bếp thì gia chủ nhất thiết phải xem ngày giờ tốt để tiến hành. Để cho việc xây dựng, sửa chữa thật là thuận lợi, an toàn. Ngoài ra việc xem ngày đặt bếp còn quyết định đến hạnh phúc lâu dài của gia đình bạn nên bạn cần cân nhắc thật kỹ khi xây dựng nhà bếp.

Xem ngày tốt làm, sửa nhà bếp hợp tuổi

Xem ngày tốt đặt bếp làm bếp, sửa bếp, theo tuổi

Cách xem ngày tốt làm bếp sửa bếp năm 2022

 • Bước 1: Chọn các ngày hoàng đạo trong năm 2022.
 • Bước 2: Tránh các ngày xấu như: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát Chủ, Dương công kỵ nhật.
 • Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Độc hỏa, Nguyệt hỏa, Hỏa tai
 • Bước 4: Sau khi loại được ngày xấu và sao xấu chiếu thì sẽ so sánh thiên can, địa chi, cung tuổi bạn với ngày để lựa chọn được ngày tốt nhất.
 • Bước 5: Sau khi chọn được ngày tốt thì việc tiếp theo là bạn chọn giờ tốt trong ngày để tiến hành đặt bếp hay các thủ tục làm bếp sửa bếp.

Dưới đây là danh sách các ngày tốt đặt bếp, thay sửa chữa bếp theo tuổi gia chủ 12 tháng trong năm 2022. Sau khi chọn được ngày tốt làm bếp thì hãy chọn hướng tốt đặt bếp và giờ tốt tiến hành xây dựng nhà bếp theo tuổi trong năm 2022

Hướng dẫn xem ngày tốt làm bếp, đặt bếp sửa chữa nhà bếp hợp tuổi
 • Chọn năm sinh gia chủ (Âm lịch)
 • Chọn tháng, năm gia chủ muốn làm công việc (Dương lịch)
 • Nhấn nút Xem ngày tốt đặt bếp để xem và lựa chọn danh sách ngày tốt nhất để gia chủ xây dựng nhà bếp.

Ngày tốt nhất về nhà mới nhập trạch từng tháng năm 2022

Tháng 1 năm 2022

 • Thứ 2, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 8/12/2021
 • Thứ 5, ngày 13 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 11/12/2021
 • Thứ 6, ngày 14 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 12/12/2021
 • Thứ 4, ngày 19 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 17/12/2021
 • Thứ 7, ngày 22 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 20/12/2021
 • Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 24/12/2021
 • Thứ 2, ngày 31 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 29/12/2021

Tháng 2 năm 2022

 • Thứ 4, ngày 2 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 2/1/2022
 • Thứ 6, ngày 4 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 4/1/2022
 • Thứ 3, ngày 8 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 8/1/2022
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 11/1/2022
 • Thứ 4, ngày 16 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 16/1/2022
 • Thứ 5, ngày 17 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 17/1/2022
 • Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 20/1/2022
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 26/1/2022
 • Thứ 2, ngày 28 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 28/1/2022

Tháng 3 năm 2022

 • Thứ 3, ngày 1 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 29/1/2022
 • Thứ 5, ngày 3 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 1/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 4/2/2022
 • Thứ 4, ngày 9 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 7/2/2022
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 12/2/2022
 • Thứ 3, ngày 15 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 13/2/2022
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 16/2/2022
 • Thứ 2, ngày 21 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 19/2/2022
 • Thứ 7, ngày 26 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 24/2/2022
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 25/2/2022
 • Thứ 4, ngày 30 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 28/2/2022

Tháng 4 năm 2022

 • Thứ 7, ngày 2 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 2/3/2022
 • Thứ 2, ngày 4 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 4/3/2022
 • Thứ 5, ngày 7 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 7/3/2022
 • Chủ nhật, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 10/3/2022
 • Thứ 7, ngày 16 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 16/3/2022
 • Thứ 3, ngày 19 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 19/3/2022
 • Thứ 5, ngày 21 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 21/3/2022
 • Thứ 6, ngày 22 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 22/3/2022
 • Thứ 3, ngày 26 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 26/3/2022
 • Thứ 5, ngày 28 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 28/3/2022

Tháng 5 năm 2022

 • Thứ 3, ngày 3 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 3/4/2022
 • Thứ 6, ngày 6 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 6/4/2022
 • Thứ 2, ngày 9 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 9/4/2022
 • Thứ 3, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 10/4/2022
 • Thứ 5, ngày 12 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 12/4/2022
 • Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 15/4/2022
 • Thứ 3, ngày 17 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 17/4/2022
 • Thứ 4, ngày 18 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 18/4/2022
 • Thứ 7, ngày 21 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 21/4/2022
 • Chủ nhật, ngày 22 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 22/4/2022
 • Thứ 3, ngày 24 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 24/4/2022
 • Thứ 6, ngày 27 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 27/4/2022
 • Chủ nhật, ngày 29 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 29/4/2022
 • Thứ 3, ngày 31 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 2/5/2022

Tháng 6 năm 2022

 • Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 7/5/2022
 • Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 9/5/2022
 • Thứ 6, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 12/5/2022
 • Thứ 6, ngày 17 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 19/5/2022
 • Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 21/5/2022
 • Thứ 4, ngày 22 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 24/5/2022
 • Thứ 6, ngày 24 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 26/5/2022
 • Thứ 5, ngày 30 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 2/6/2022

Tháng 7 năm 2022

 • Thứ 4, ngày 6 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 8/6/2022
 • Thứ 6, ngày 8 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 10/6/2022
 • Thứ 4, ngày 13 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 15/6/2022
 • Thứ 6, ngày 15 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 17/6/2022
 • Thứ 2, ngày 18 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 20/6/2022
 • Thứ 4, ngày 20 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 22/6/2022
 • Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 26/6/2022
 • Thứ 2, ngày 25 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 27/6/2022
 • Thứ 4, ngày 27 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 29/6/2022
 • Thứ 6, ngày 29 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 1/7/2022

Tháng 8 năm 2022

 • Thứ 2, ngày 1 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 4/7/2022
 • Thứ 5, ngày 4 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 7/7/2022
 • Chủ nhật, ngày 7 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 10/7/2022
 • Thứ 2, ngày 8 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 11/7/2022
 • Thứ 4, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 13/7/2022
 • Thứ 7, ngày 13 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 16/7/2022
 • Thứ 3, ngày 16 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 19/7/2022
 • Thứ 6, ngày 19 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 22/7/2022
 • Thứ 2, ngày 22 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 25/7/2022
 • Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 28/7/2022
 • Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 1/8/2022
 • Thứ 2, ngày 29 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 3/8/2022
 • Thứ 3, ngày 30 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 4/8/2022

Tháng 9 năm 2022

 • Thứ 6, ngày 2 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 7/8/2022
 • Thứ 7, ngày 3 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 8/8/2022
 • Thứ 5, ngày 8 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 13/8/2022
 • Thứ 7, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 15/8/2022
 • Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 16/8/2022
 • Thứ 4, ngày 14 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 19/8/2022
 • Thứ 5, ngày 15 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 20/8/2022
 • Thứ 3, ngày 20 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 25/8/2022
 • Thứ 6, ngày 23 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 28/8/2022
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 3/9/2022

Tháng 10 năm 2022

 • Thứ 7, ngày 1 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 6/9/2022
 • Thứ 5, ngày 6 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 11/9/2022
 • Thứ 6, ngày 7 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 12/9/2022
 • Thứ 2, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 15/9/2022
 • Thứ 5, ngày 13 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 18/9/2022
 • Thứ 4, ngày 19 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 24/9/2022
 • Thứ 7, ngày 22 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 27/9/2022
 • Thứ 3, ngày 25 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 1/10/2022
 • Thứ 5, ngày 27 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 3/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 30 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 6/10/2022

Tháng 11 năm 2022

 • Thứ 3, ngày 1 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 8/10/2022
 • Thứ 4, ngày 2 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 9/10/2022
 • Thứ 7, ngày 5 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 12/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 13/10/2022
 • Thứ 3, ngày 8 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 15/10/2022
 • Thứ 6, ngày 11 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 18/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 20/10/2022
 • Thứ 2, ngày 14 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 21/10/2022
 • Thứ 5, ngày 17 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 24/10/2022
 • Thứ 6, ngày 18 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 25/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 27/10/2022
 • Thứ 4, ngày 23 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 30/10/2022
 • Chủ nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 4/11/2022

Tháng 12 năm 2022

 • Thứ 5, ngày 1 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 8/11/2022
 • Thứ 6, ngày 2 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 9/11/2022
 • Thứ 6, ngày 9 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 16/11/2022
 • Thứ 7, ngày 10 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 17/11/2022
 • Thứ 3, ngày 13 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 20/11/2022
 • Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 28/11/2022
 • Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 29/11/2022
 • Thứ 7, ngày 24 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 2/12/2022
 • Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2022 Âm lịch ngày 6/12/2022

Xem ngày tốt đặt bếp, thay bếp, làm bếp các tháng sau[ad_2]

#Xem #ngày #làm #bếp #đặt #bếp #hợp #tuổi #năm